Mangler of Reklamationer

Mangler, der skyldes fejl begået af Backner ApS, giver køber ret til at kræve omlevering eller ved mindre væsentlige mangler ret til forholdsmæssigt afslag i købesummen. I tilfælde af omlevering af varer er leveringen underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende ved den oprindelige leverance, Kun hvis omlevering ikke kan ske, har køber en ret til at kræve en erstatning. Erstatningen kan dog aldrig overstige de mangelfulde vares fakturapris. Ud over ovennævnte påtager Backner ApS sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader eller tab i anledning af mangler. Farve- eller materialeændringer kan forekomme på varer efter deres ibrugtagning, som normalt følger af sollys eller vejrligets påvirkning og betragtes derfor ikke som mangler. Reklamationer skal altid modtages straks, skriftligt og senest 8 dage efter, at manglerne er opdaget eller burde være opdaget.
Lige tilføjet til din ønskeliste:
Min ønskeliste
Du har lige tilføjet dette produkt til vognen: