Skakt gitter "kravlegård"

• Lette og nemt håndterlige.
• Kan klappes sammen under transport eller opbevaring.
• Synlig om i mørke.

Perfekt til afspærring omkring brønde, skakter og lignende, består af 4 slementer, der kan opstilles i firkant, Uform, vinkel og lignende.